Pogrzeby dzieci

Zakład pogrzebowy Cerber otacza szczególną troską rodziców, którzy utracili swoje dziecko. Troska ta wynika ze współczucia i pragnienia pomocy osobom, zwracających się do firmy Cerber, prosząc o wsparcie w organizacji pochówku swoich dzieci. W takiej sytuacji wielu rodziców czuje się zagubionych, zwłaszcza gdy otrzymują sprzeczne informacje z różnych instytucji. Rolą Zakładu Pogrzebowego Cerber jest towarzyszenie rodzinom w tych bolesnych chwilach.

 

Najczęstszym rodzajem pogrzebów dzieci są ceremonie wyznaniowe. W zależności od wieku, w jakim dziecko odchodzi, pogrzeb może mieć różny ceremoniał. Należy pamiętać jednak, że – także w przypadku dzieci nieochrzczonych, zwłaszcza tych, których rodzice deklarowali pragnienie ochrzczenia ich – kapłan nie może odmówić pogrzebu.

 

Z reguły obrzędy pogrzebu dzieci zawierają (do wyboru) trzy formy. Są to obrzęd z trzema, dwiema lub z jedną stacją. W przypadku dzieci, które już przyjęły sakramenty pokuty i eucharystii, pogrzeb jest odprawiany podobnie, jak pogrzeb dorosłych ze Mszą Świętą o zbawienie dziecka – jedynie dostosowuje się modlitwy z obrzędów pogrzebu dzieci. W przypadku dzieci maleńkich, dzieci nieochrzczonych oraz dzieci utraconych (w wyniku poronienia) odprawia się mszę świętą z prośbą o pociechę dla rodziców.

 

Robimy wszystko aby pomóc rodzicom w trudnej sytuacji poronienia. Odpowiemy na wszystkie pytania związane z przysługującym rodzicom prawom do urlopu, zasiłku pogrzebowego i pochówku utraconych dzieci.

 

Bierzemy na swoje barki wszelkie formalności, a także odpowiedzialność za kształt całej uroczystości. Podczas uroczystości pogrzebu dzieci, które organizujemy, istnieje możliwość zorganizowania Mszy za rodziców i bliskich dziecka.

Pogrzeby dzieci w Warszawie
Pogrzeb dzieci
Pogrzeby dzieci Warszawa
pogrzeb dziecka
pogrzeby dzieci
MENU