Pogrzeby wyznaniowe

Organizacja pogrzebów wyznaniowych

Pogrzeb w naszej kulturze pełni rolę sakralną połączoną z pełnym godności odprowadzeniem zmarłego na miejsce spoczynku . Jest to moment smutny, ale i pozwalający na oddanie szacunku osobie, która była nam bliska. Zakład pogrzebowy Cerber zawsze robił wszystko, aby wola rodziny dotycząca pochówku została drobiazgowo spełniona. Dbamy, żeby każdy aspekt związany z wyznaniem osoby zmarłej, rodziny i gości były uszanowane. Gwarantujemy zachowanie odpowiedniego rytu pogrzebu przy współpracy z duchownym odpowiednim dla wyznawanej religii.

Pogrzeby wyznaniowe w Warszawie
pogrzeb wyznaniowy

Doskonale rozumiemy, że każda z rodzin jest inna, i każda pragnie, aby ich najbliższy został pożegnany w sposób zgodny z jego światopoglądem. Staramy się uczynić zadość tym pragnieniom i oczekiwaniom, dlatego czynimy wszystko, aby każda uroczystość żałobna była zrealizowana tak, jak oczekuje tego pogrążona w żałobie Rodzina. Aby to uczynić rozpisujemy szczegółowo scenariusz uroczystości, ale także dysponujemy zróżnicowanymi akcesoriami pogrzebowymi (krzyże w różnych formach, klepsydry, nekrologi itd.), których użycie jest niezbędne do wyrażenia odpowiedniego charakteru uroczystości.

 

Zakład Pogrzebowy Cerber to perfekcyjna organizacja pogrzebów wyznaniowych oraz dbałość o każdy szczegół w każdym momencie ceremonii. Nie pozostawiamy nic przypadkowi, ale drobiazgowo planujemy tak, aby każdy z Klientów mógł naprawdę odczuć nasze zaangażowanie.

MENU