Pogrzeby osób znanych i zasłużonych

Zakład Pogrzebowy CERBER z racji posiadania szerokiego zaplecza technicznego, nowoczesnych karawanów i doświadczonej załogi jest często proszony o organizację ceremonii pogrzebowej osoby uznanej powszechnie za wybitną lub po prostu zasłużoną.

 

W gronie tych osób znajdują się politycy, hierarchowie kościelni, artyści, społecznicy, weterani, lekarze, naukowcy itd. Pogrzeby te są często nagłaśniane i transmitowane przez media. Nasza firma posiada doświadczenie w realizacji tego typu uroczystości.

kondukt3

Organizacja pogrzebu osób wybitnych

Duża ilość osób obecnych na ceremonii powoduje zagrożenia wynikające z psychologii tłumu jego mentalności i zachowań. Zagadnienia te są nam znane, zawsze staramy się pomagać podczas planowania poszczególnych etapów pogrzebu wykorzystując swoje doświadczenie. Podczas pogrzebu osób uznanych za wybitne często odbywa się uroczyste nadanie medali i odznaczeń, przemowy oraz działania wojskowej asysty honorowej.

MENU