Pogrzeby z Mistrzem Ceremonii

Pogrzeb świecki

Zdarza się z różnych powodów, że rodzina dbająca o wypełnienie woli osoby zmarłej nie chce, żeby pogrzebowi przewodniczyła osoba duchowna. Pogrzeby prowadzone przez Mistrza Ceremonii to coraz częściej odbywające się w Warszawie ceremonie pogrzebowe, w głównej mierze świeckie. Ceremonie świeckie pozbawione są wszelkich elementów religijnych. Wiele osób – również wierzących – wyraża jeszcze za życia pragnienie, żeby w czasie ich pogrzebu pojawił się nie tylko duchowny, ale także Mistrz Ceremonii. To osoba, która posiada nie tylko odpowiednią wiedzę, ale i predyspozycje do wykonywania tej funkcji. Mistrz Ceremonii odpowiada za to, jak przebiegnie ostatnia ludzka droga na Ziemi – dlatego tak ważne jest, by zatroszczył się on o każdą jej chwilę.

Mistrz Ceremonii w Warszawie
Mistrz Ceremonii CERBER Warszawa

Pogrzeb z Mistrzem Ceremonii

Doświadczeni Mistrzowie Ceremonii, z którym współpracujemy, z powodzeniem nie tylko przeprowadzą ceremonię, ale i nadadzą jej odpowiednią powagę i rangę.  Zakład Pogrzebowy Cerber współpracuje z najbardziej doświadczonymi Mistrzami Ceremonii, jakimi są Państwo Anna i Jacek Borowikowie. Nie tylko przewodniczą oni ceremonii pogrzebowej i ale zgodnie z tym, co stanowi ich misję – poświęcają swoje serce, by wspierać pogrążone w żałobie Rodziny. Profesjonalizmy tego duetu świetnie wkomponował się w działalność Zakładu Pogrzebowego Cerber z Warszawy. Od wielu lat współpracujemy z powodzeniem przy organizacji pogrzebów z mistrzem ceremonii, w tym także pogrzebów osób znanych.

Państwo Borowikowie posiadają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu uroczystości żałobnych o charakterze świeckim oraz wyznaniowym. Są oni prekursorami w dziedzinie kształcenia Mistrzów Ceremonii w Polsce, autorami nowatorskiego podręcznika w tej dziedzinie oraz wielu artykułów nt. obrzędów pogrzebowych w prasie krajowej i zagranicznej. Anna i Jacek Borowikowie to także cenieni konsultanci dla branży filmowej oraz dla mediów we wszelkich sprawach, związanych z ceremoniałem pogrzebowym.

 

W swoim dorobku zawodowym mogą poszczycić się przewodniczeniem uroczystościom wielu osób znanych z życia publicznego, jak m. in. prof. Zbigniew Religa, Władysław Szpilman, Władysław Kopaliński, Maciej Zembaty, Xymena Zaniewska, Władysław Stasiak, Sławomir Skrzypek, Krzysztof Krauze, Wanda Wiłkomirska, czy Roman Kłosowski.

Mistrz Ceremonii Borowik
Mistrz Ceremonii Borowik

Mistrzowie Ceremonii  ściśle współpracują z Kancelarią Prezydenta RP oraz Kancelariami różnych Ministerstw. Gotowi są zarówno do poprowadzenia pogrzebów  o charakterze państwowym, z ceremoniałem wojskowym, ale także do przewodniczenia ostatniemu pożegnaniu dzieci, osób zmarłych tragicznie czy też uroczystości pożegnalnych osób które zostały uznane za zmarłe, a których ciał nie udało się odnaleźć.

 

Podczas pogrzebu świeckiego oprócz mistrza ceremonii mogą przemawiać inne osoby, często są to członkowie rodziny i przyjaciele. Państwo Anna i Jacek Borowikowie przebieg każdej ceremonii uzgadniają z rodziną Zmarłego, aby indywidualnie przygotowana mowa pogrzebowa, jak i podziękowanie dla uczestników uroczystości za ich przybycie były niepowtarzalnie powiązane ze Zmarłym i bardzo osobiste.

MENU